miller autobiografiaCo roku mam ten sam cel – przeżyć – Bode Miller
Więcej…